دوشنبه 17 مرداد 1401

اهداف و فعالیت های انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان

اهداف و فعالیت های انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان


ماده ۱) اهداف انجمن از قرارداد ذیل تعیین گردیده است :

۱-۱- تلاش و فعالیت در جهت حفظ و استیفاء حقوق اعضاء.

۱-۲- پیگیری چگونگی اعمال قوانین و مقررات مرتبط با مناطق آزاد تجاري و صنعتي.

۱-۳- ارتقاء دانش و مهارت های حرفه ای اعضاء.

۱-۴- همکاری با مدیران ذیربط برای مشکلات و حل مسائل اقتصادی و اجتماعي منطقه در جهت منافع اعضاء.

ماده ۲) فعالیت ها و وظایف انجمن به شرح ذیل می باشد :

۲-۱- جمع آوری اطلاعات و تحلیل آنها در حوزه های اقتصادی و اطلاع رسانی به اعضاء.

۲-۲- ارتقاء و توسعه دانش حرفه ای مدیران و کارکنان اعضاء از طریق گسترش و بهبود آموزش های حرفه ای ، توسعه ي روابط با موسسات آموزشي و پژوهشي داخلي و خارجي.

۲-۳- انجام تحقیقات و انتشار نشریات و بولتن های عمومی و تخصصی.

۲-۴- تشکیل جلسات ، همایش ها ، کارگاه ها و دوره های آموزشی جهت تبادل اطلاعات و افزایش سطح دانش مديران و کارکنان اعضاء.

۲-۵- همکاری با انجمن ها و نهادهای مشابه داخلی و بین المللی.

۲-۶- تلاش برای ایجاد پایلوت « شهر سلامت » در منطقه مطابق استانداردهای سازمان بهداشت جهانی با همکاري سازمان.

۲-۷- تشکیل کارگروه ها و کمیته های تخصصی در انجمن مانند کارگروه ها و کمیته هاي حقوقي ، آموزشي و مشاوره در راستاي ارائه خدمات كارا و موثر به اعضاء.

۲-۸- کوشش در جهت استیفای حقوق و دفاع از منابع حرفه ای اعضاء از طریق ارائه پیشنهادها و همکاري هاي اقتصادي ، اجتماعي با حمايت سازمان.

۲-۹- همکاری موثر با سازمان منطقه آزاد انزلی و سایر نهادها و مراجع ذیربط برای تدوين يا اصلاح ضوابط ناظر بر فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي در منطقه.

۲-۱۰- تلاش برای بهبود و گسترش فضای کسب و کار و کارآفرینی در منطقه.

۲-۱۱- حمایت از نهادها و موسسات آموزشی دانش بنیان و مهارتهای فنی و حرفه اي در منطقه.

۲-۱۲- برقراری ارتباط با نهادهای تخصصی بین المللی نظير کنوانسيون بين المللي مناطق آزاد ، فدراسيون جهاني مناطق آزاد ، آنکتاد ، بانک توسعه اسلامي و موارد ديگر.

۲-۱۳- ایجاد زمینه های تاسیس انجمن های سرمايه گذاري مشترک با ساير مناطق آزاد کشور و جهان.

۲-۱۴- تلاش برای جذب و هدایت موسسات و شرکت های صنعتی ، بازرگانی و خدماتي ايراني خارج از کشور بسوي سرمايه گذاري در منطقه.

۲-۱۵- برنامه ریزی و برگزاری نشست های دوره ای با رياست سازمان منطقه آزاد انزلي ، مشاوران و معاونت هاي ذيربط به منظور تبادل نظر و تقسيم کار در موضوعات مورد توافق وعلاقه طرفين.

۲-۱۶- کوشش برای تشکیل باشگاههای فرهنگی ، اجتماعی با رعايت مقررات و اخذ مجوزهاي لازم.

۲-۱۷- شناسایی ظرفیت های اقتصادی و تجاري جديد و متناسب با نيازهاي منطقه در افق چشم انداز منطقه و کشور و تلاش براي ايجاد فرصت هاي سرمايه گذاري جديد.

۲-۱۸- همکاری در جهت تأسیس ، تقویت و گسترش نهادها و موسسات مالی و پولی ( بانک ، صرافي ، بيمه و ... ) جديد براي تسهيل سرمايه گذاري بمنظوربرخورداري اعضاء از تسهيلات بيشتر ، با رعايت مقررات و اخذ مجوزهاي لازم.

۲-۱۹- بررسی و تحقیق در مورد دیدگاه ها ، مشکلات و موانع کسب و کار اعضاء و انعکاس آنها به مقامات مسئول و ارائه پیشنهادهایي براي رفع اين مشکلات و موانع.

۲-۲۰- وضع اصول و مبانی اخلاق حرفه ای و انضباطی در چارچوب قوانین و مقررات و نظارت بر اجرای آنها و نهادينه کردن و ترويج آن بين اعضاء.

۲-۲۱- ایجاد زمینه ها و شرایط لازم در انجمن برای انتقال تصدی هاي اقتصادي و اجتماعي قابل واگذاري از سوي منطقه آزاد تجاري _ صنعتي انزلي به بخش خصوصي.


تاریخ بروزرسانی : 1394/07/22