دوشنبه 17 مرداد 1401

اعضای هیأت مدیره انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلي

اعضای هیأت مدیره انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلي

ردیف نام سمت شماره تماس
1. آقای احمد طاهری رئیس هیأت مدیره انجمن سرمايه گذاران و کارآفرينان منطقه آزاد انزلی 09121140796
2. آقای عقیل حق شناس  دبیر هیأت مدیره انجمن سرمايه گذاران و کارآفرينان منطقه آزاد انزلی 09113834965
3. آقای هوشنگ افشاری عضو هیأت مدیره انجمن سرمایه گذاران و کارآفرينان منطقه آزاد انزلی 09111815266
4. آقای محمد صمدی بازرس انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی  
5. آقای اشکان قشقایی عضو هیات مدیره  انجمن سرمایه گذاران و کارآفرينان منطقه آزاد انزلی 09113820000
6. آقای سید اصغر هاشمی عضو هیأت مدیره انجمن سرمایه گذاران و کارآفرينان منطقه آزاد انزلی  
7. آقای فرزادمحمد علیزاده رستگار عضو هیأت مدیره انجمن سرمایه گذاران و کارآفرينان منطقه آزاد انزلی  
8 محمد صادق قاری زاده عضو هیأت مدیره انجمن سرمایه گذاران و کارآفرينان منطقه آزاد انزلی  

آدرس دفتر انجمن :  فاز تجارت منطقه آزاد انزلی، مجتمع تجاری کاسپین، فاز 4 جنوب غربی ، روبروی تالار فرهنگی ، طبقه 1

کد پستی : 4313153517

تلفن : 44450435-013


تاریخ بروزرسانی : 1398/04/09