چهارشنبه 7 اسفند 1398

اعضای هیأت مدیره انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلي

اعضای هیأت مدیره انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلي

ردیف نام سمت شماره تماس
1. آقای اصغر امانی رئیس هیأت مدیره انجمن سرمايه گذاران و کارآفرينان منطقه آزاد انزلی 09392845811
2. آقای عقیل حق شناس نائب رئیس هیأت مدیره انجمن سرمايه گذاران و کارآفرينان منطقه آزاد انزلی 09113834965
3. آقای هوشنگ افشاری عضو هیأت مدیره انجمن سرمایه گذاران و کارآفرينان منطقه آزاد انزلی 09111815266
4. آقای جلال خصم کوب خزانه دار انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی 09111813194
5. آقای اشکان قشقایی دبیر انجمن سرمایه گذاران و کارآفرينان منطقه آزاد انزلی 09113820000
6. آقای حسین خاکباز عضو هیأت مدیره انجمن سرمایه گذاران و کارآفرينان منطقه آزاد انزلی 09111811404
7. آقای احمد طاهری عضو هیأت مدیره انجمن سرمایه گذاران و کارآفرينان منطقه آزاد انزلی 09121140796

آدرس دفتر انجمن :  فاز تجارت منطقه آزاد انزلی، مجتمع تجاری کاسپین،ضلع غربی،مجاور شرکت سیرینگ تجارت ایرانیان


تاریخ بروزرسانی : 1398/04/09