یکشنبه 19 اردیبهشت 1400

اعضای هیأت مدیره انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلي

اعضای هیأت مدیره انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلي

ردیف نام سمت شماره تماس
1. آقای اصغر امانی رئیس هیأت مدیره انجمن سرمايه گذاران و کارآفرينان منطقه آزاد انزلی 09113329975
2. آقای عقیل حق شناس  دبیر هیأت مدیره انجمن سرمايه گذاران و کارآفرينان منطقه آزاد انزلی 09113834965
3. آقای هوشنگ افشاری عضو هیأت مدیره انجمن سرمایه گذاران و کارآفرينان منطقه آزاد انزلی 09111815266
4. آقای پیله ور بازرس انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی  
5. آقای اشکان قشقایی عضو هیات مدیره  انجمن سرمایه گذاران و کارآفرينان منطقه آزاد انزلی 09113820000
6. آقای حسین خاکباز عضو هیأت مدیره انجمن سرمایه گذاران و کارآفرينان منطقه آزاد انزلی 09111811404
7. آقای احمد طاهری عضو هیأت مدیره انجمن سرمایه گذاران و کارآفرينان منطقه آزاد انزلی 09121140796

آدرس دفتر انجمن :  فاز تجارت منطقه آزاد انزلی، مجتمع تجاری کاسپین، فاز 4 جنوب غربی ، روبروی تالار فرهنگی ، طبقه 1

کد پستی : 4313153517

تلفن : 44450435-013


تاریخ بروزرسانی : 1398/04/09