چهارشنبه 7 اسفند 1398

ارتباط با دفتر انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی

ارتباط با دفتر انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی


منطقه آزاد انزلی ، فاز صنعت ، ساختمان سرمایه گذاری ، طبقه دوم

تلفن : ۲-۰۱۳۴۴۴۵۰۵۵۰

فکس : ۰۱۳۴۴۴۵۰۵۵۳

ایمیل :info@skfz.ir

شماره تماس اشکان قشقایی ( دبیر انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلي ) :

۰۹۱۱۳۸۲۰۰۰۰


تاریخ بروزرسانی : 1394/07/22