یکشنبه 26 فروردین 1403

مزایای واردات کالا جهت عرضه در حوزه مسافری

مزایای واردات کالا جهت عرضه در حوزه مسافری

  • ورود کالا بدون ثبت سفارش به حوزه غرفه های تجاری
  • اخذ عوارض مناسب حداقل ۲ الی ۱۰ درصد ارزش سیف
  • محاسبه عوارض با حداقل ارزش کالا
  • ترخیص کالا در سریعترین زمان ممکن بدون بروکراسی اداری
  • ترخیص کالا بدون داشتن کارت بازرگانی و صرفا با مجوز فعالیت
  • امکان خرید کالا با قیمت بسیار مناسب و کمتر از داخل کشور با استفاده از معافیت مسافری و اخذ کارت سبز مسافري
  • معاف ازمالیات بر ارزش افزوده در ترخیص کالا
  • معاف ازمالیات مستقیم برای فعالیت در مجتمع های تجاري
  • دسترسی به انبار کانتینری و در اختیار قرار گرفتن کالا با کانتینر بعد از ترخيص و انتقال کالا به ميزان مورد نياز به غرفه ها
  • ترخیص کالا با حداقل اسناد گمرکی

تاریخ بروزرسانی : 1394/07/22