یکشنبه 10 فروردین 1399

اطلاعیه مهم در مورد شرکتهای وارد کننده خودرو

اطلاعیه مهم در مورد شرکتهای وارد کننده خودرو

بسمه تعالی
به اطلاع کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی خريد خودرو با پلاک منطقه آزاد انزلي ميرساند، اخيراً افراد
و شرکت هایی بدون اخذ مجوز واردات خودرو از سازمان و بصورت غیر قانونی اقدام به تبلیغات به منظور
فروش خودرو با پلاک منطقه آزاد انزلی نموده اند. لذا به جهت جلو گیری از هر گونه سوء استفاده خواهشمند
است جهت خرید خودرو با پلاک منطقه فقط به شرکت های وارد کننده خودرو دارای مجوز که نامشان در سایت
منطقه آزاد انزلی درج شده مراجعه نمایید.


تاریخ بروزرسانی : 1394/07/22