پنج شنبه 3 اسفند 1402

شرایط فروش و واگذاری اراضی در منطقه آزاد انزلی

  

شرایط فروش و واگذاری اراضی در منطقه آزاد انزلی

مقدمه :

سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی در راستای اجرای برنامه های توسعه اقتصادی خود اقدام به تهیه کتابچه و اطلاع رسانی فرصتهای سرمایه گذاری منطقه برای جذب سرمایه گذاری نموده است . لذا کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و سرمایه گذاران علاقه مند می توانند با توجه به تخصص و توانایی خود نسبت به ارائه پیشنهاد جهت اجرای هر یک از پروژه ها و فرصتهای سرمایه گذاری مندرج در کتابچه مذکور (کتابچه مذکور در قسمت فرصتهای سرمایه گذاری این پرتال اطلاع رسانی شده است) و یا سایر پروژه های سرمایه گذاری و دریافت زمین به سازمان اقدام نمایند . سازمان منطقه آزاد انزلی نیز بر اساس ضوابط ، اولویتها و زیرساختهای موجود و همچنین با توجه به توانایی اجرایی ، مالی و تخصصی متقاضیان سرمایه گذاری اقدام به تخصیص و واگذاری زمین به پروژه های سرمایه گذاری پیشنهادی پذیرفته شده
می نماید . بدیهی است پروژه های پیشنهادی سرمایه گذاران محترم در هیات مدیره سازمان مطرح و در صورت تایید و تصویب در این هیات ؛ فرآیند واگذاری زمین مطابق قیمتهای تعیین شده توسط کمیته ارزیابی زمین و در قالب قراردادهای مربوطه صورت خواهد گرفت .   
 

به منظور تصمیم گیری هیات مدیره برای واگذاری زمین و انعقاد قرارداد واگذاری زمین ارائه مدارک زیر ضروری است :

الف- درخواست زمین

ب – ارائه برنامه اجرایی شامل : کلیات طرح اجرایی ، برنامه تامین مالی مطمئن و برنامه زمانبندی اجرا

ج  ارایه توجیهات فنی لازم برای میزان زمین مورد نیاز بر اساس طرح پیشنهادی

د  مجوز فعالیت

ه- ارائه اساسنامه ، آگهی آخرین تغییرات ، ترازنامه تا سه سال آخر و گردش مالی حساب بانکی برای اشخاص حقوقی یا سهامداران حقوقی شرکت تازه تاسیس و مدارک شناسایی و احراز هویت اشخاص حقیقی

و  ارائه اسنادی که تمکن مالی متقاضی و بهره گیری از توانائیهای تخصصی برای اجرای پروژه را محرز نماید .

توضیح : هیات مدیره سازمان تصمیم گیری برای واگذاری زمین تا متراژ ۶۰۰۰ متر مربع به متقاضیان اجرای پروژه های سرمایه گذاری پیشنهادی را به کمیسیون اقتصادی سازمان تفویض نموده است . 

انواع واگذاری های زمین :

الف  فروش قطعی زمین (عرصه)به شرط اجرا و تکمیل

ب  واگذاری حق بهره برداری (حق الانتفاع)

ج  اجاره

د  اجاره به شرط تملیک

ه  مشارکت

و  ساخت و بهره برداری و انتقال (BOT)

توضیح : متقاضیان می توانند برای اطلاع از جزئیات روشهای مذکور به مدیریت جذب سرمایه گذاری سازمان مراجعه نمایند .

ارقام مصوب پیش پرداخت در قراردادهای واگذاری زمین :

توضیح : باستناد مصوبه هیات مدیره سازمان ؛ شرایط و درصد مبلغ دریافتی نقدی از ارزش کل زمین در قراردادهای واگذاری زمین به شرح ذیل می باشد :

مسکونی ۵۰ درصد ، تجاری ۵۰ درصد ، خدماتی ۴۰ درصد ، صنعتی ۳۵ درصد ، گردشگری ۳۰ درصد ،

آموزشی ۲۰ درصد ، ورزشی ۳۰ درصد ، مختلط ۳۵ درصد ، درمانی ۲۰ درصد و فرهنگی – مذهبی ۱۰ درصد .

توجه : ضمناً در قراردادهای منعقده در صورت نیاز به تقسیط مبلغ قرارداد منعقده ، پس از دریافت پیش پرداخت مطابق درصدهای تعیین شده فوق ، نرخ سود تسهیلات بانکی مصوب بانک مرکزی در طی اقساط ماهیانه تعیین شده اعمال و دریافت خواهد گردید.

  


تاریخ بروزرسانی : 1401/04/29