چهارشنبه 1 خرداد 1398

مراحل ثبت شرکت و پرداخت هزینه های ثبت در منطقه آزاد انزلی

مراحل ثبت شرکت و پرداخت هزینه های ثبت در منطقه آزاد انزلی
 1. مراجعه سرمایه گذار به معاونت اقتصادی سازمان و درخواست صدور مجوز برای ثبت شرکت
 2. تکمیل فرم تقاضای تعیین نام توسط متقاضی
 3. تائید نام شرکت توسط واحد ثبتی بعد از استعلام های مربوطه
 4. ارائه مجوز سرمایه گذاری به متقاضی توسط واحد مربوطه و در صورت نیاز معرفی به ساير نهادها جهت اخذ مجوزهاي لازم
 5. ارائه مدارک ثبتی به سرمایه گذار توسط ثبت شرکتها
 6. تکمیل مدارک توسط متقاضی و ارائه آن به واحد ثبتی
 7. بررسی و کنترل مدارک توسط واحد ثبتی و در صورت لزوم تصحیح مدارک
 8. پرداخت حقوق ثبتی به بانک توسط سرمایه گذار و ارائه فیش آن به واحد ثبتی
 9. ثبت شرکت در دفاتر ثبت شرکتها
 10. پلمپ دفاتر تجاری
 11. ارائه یک نسخه از مدارک ثبتی ممهور شده به سرمایه گذار
 12. ارائه یک نسخه از آگهی به واحد صادر کننده مجوز جهت اقدامات آتی


نحوه پرداخت هزینه های ثبت شرکت

حق الثبت اشخاص حقوقی و حق الثبت تغییرات و حق ثبت نام بازرگانان و حق پلمپ دفاتر تجاری نزد بانک صادرات شعبه ونوس به شماره حساب جاری
۰۲۰۷۲۰۱۱۹۰۰۰۳ بنام سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی پرداخت گردد .

اشخاص حقوقی پس از ثبت دارای شخصیت حقوقی خواهند بود و بر اساس قوانین و مقررات حاکم در منطقه فعاليت مي نمايند .

پلمپ دفاتر روزانه و کل شرکتهای تجاری و غیر تجاری طبق دستورالعملی که توسط سازمان منطقه آزاد تجاري – صنعتي انزلي تعيين مي شود صورت گرفته و پس از امضاء نماینده واحد ثبتی به مهر واحد مذکور ممهور می شود.
در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکا حداقل ۲ نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل ۳ نفر می باشد


تاریخ بروزرسانی : 1396/11/15