چهارشنبه 1 خرداد 1398

فرآیند ثبت شرکت در شرف تاسیس

فرآیند ثبت شرکت در شرف تاسیس در سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی

  • مرحله اول : مراجعه سرمایه گذار به قسمت صدور مجوزها و اعلام طرح مورد نظر
  • مرحله دوم : بررسی طرح و تعیین نام شرکت در شرف تاسیس
  • مرحله سوم : صدور مجوز سرمایه گذاری بنام شرکت در شرف تاسیس توسط واحد ذیربط


در صورت عدم دارا بودن مجوزهای لازم و یا نیاز به ارائه مجوز مورد نیاز از دیگر نهادها به واحد ذیربط جهت اخذ مجوز ارجاع داده می شود


پس از صدور مجوز سرمایه گذاری مراحل ذیل انجام می گیرد:

  1. ارائه مدرک ثبتی به سرمایه گذار
  2. تکمیل مدارک ثبتی توسط متقاضی و ارائه به واحد ثبتی
  3. پرداخت حقوق ثبتی به بانک توسط سرمایه گذار و ارائه فیش آن به واحد ثبتی
  4. ثبت شرکت در دفاتر ثبت شرکتها
  5. پلمپ دفاتر تجاری ارائه یک نسخه از مدرک ممهور ثبتی به سرمایه گذار
  6. ارائه یک نسخه از مدرک ممهور ثبتی به سرمایه گذار
 

تاریخ بروزرسانی : 1396/11/15