چهارشنبه 1 خرداد 1398

اظهار نامه، مدارک لازم و فرمها برای ثبت شرکتها

اظهار نامه، مدارک لازم و فرمها برای ثبت شرکتها
اظهارنامه ها ، مداراک لازم و فرمها برای ثبت شرکتهای مختلف در منطقه آزاد انزلی

دانلود فایل

حجم فایل

نوع فایل

عنوان

دانلود فایل ۲۵ KB مدارک لازم برای ثبت شعبه شرکت ایرانی
دانلود فایل ۴۵ KB مدارک لازم برای ثبت شعبه و نمایندگی شرکت خارجی
دانلود فایل ۳۲ KB اظهار نامه ثبت اسامی اشخاص حقیقی (بازرگان) ایرانی/خارجی
دانلود فایل ۴۳ KB اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی
دانلود فایل ۱۵۹ KB اظهارنامه، مدارک لازم و فرمها برای ثبت شرکت سهامی خاص/عام
دانلود فایل ۱۲۸ KB اظهارنامه، مدارک لازم و فرمها برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود
دانلود فایل ۸۹ KB اظهارنامه، مدارک لازم و فرمها برای ثبت شرکتهای تضامنی
دانلود فایل ۱۰۰ KB اساسنامه موسسه غیر تجاری

دانلود فایل  


تاریخ بروزرسانی : 1396/11/15