پنج شنبه 3 اسفند 1402

اظهار نامه، مدارک لازم و فرمها برای ثبت شرکتها

اظهار نامه، مدارک لازم و فرمها برای ثبت شرکتها
اظهارنامه ها ، مداراک لازم و فرمها برای ثبت شرکتهای مختلف در منطقه آزاد انزلی

دانلود فایل

حجم فایل

نوع فایل

عنوان

دانلود فایل ۴۵ KB مدارک لازم برای ثبت شعبه و نمایندگی شرکت خارجی
دانلود فایل ۳۲ KB اظهار نامه ثبت اسامی اشخاص حقیقی (بازرگان) ایرانی/خارجی
دانلود فایل ۴۳ KB اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی
دانلود فایل ۸۹ KB اظهارنامه، مدارک لازم و فرمها برای ثبت شرکتهای تضامنی
دانلود فایل ۱۰۰ KB اساسنامه موسسه غیر تجاری

دانلود فایل  


تاریخ بروزرسانی : 1398/04/09