سه شنبه 27 آذر 1397

لیست شماره های تماس

 با سلام و احترام ،

ورود شما را به پایگاه اطلاع رسانی سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی خیر مقدم عرض می کنم. امیدوارم به اطلاعات و موارد درخواستی خود در این پایگاه دسترسی پیدا کرده باشید. بسیار خوشحال و ممنون خواهم شد، چنانچه نظر ارشادی، اصلاحی و تکمیلی خود را ارسال کنید و یا هر گونه ایراد و مشکل مشاهده شده در این پایگاه را به ما اطلاع دهید.

تلفن تماس دفتر ریاست هیئت مدیره و مدیر عامل  :

تلفن مستقیم :۵- ۳۴۴۳۸۰۰۴-۰۱۳

نمابر: ۳۴۴۳۸۰۰۶-۰۱۳

آدرس پستی: منطقه آزاد انزلی، بلوار شهید فاتحی، فاز تجارت و سیاحت، سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی

کدپستی: ۴۳۳۵۵-۱۱۴۵

تلفن تماس دفتر نمایندگی تهران :

تلفن مستقیم :۲-۸۸۸۸۹۳۹۱

نمابر :۸۸۷۷۴۳۰۱-۰۲۱

 

ایمیل :info@anzali-fz.org

آدرس پستی دفتر تهران : میدان آرژانتین ـ خ خالد اسلامبولی نبش خ ۲۹ ـ پلاک ۱۹ (ساختمان مناطق آزاد) ـ طبقه اول

 

شماره تماس گویا:

۳۴۴۳۷۶۷۱

۳۴۴۳۷۶۷۲

۴۴۴۵۳۰۳۱

۴۴۴۵۳۰۳۲

۴۴۴۵۳۰۳۳

۴۴۴۵۳۰۴۱

 

امین افقی
مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل
 

ردیف

نام ونام خانواگی

سمت

تلفن مستقیم

شماره داخلی

نمابر /دبیرخانه

طبقه

آدرس

اعضای هیات مدیره  و مشاورین

۱

 آقای سید مهدی نقوی

  عضو موظف هیات مدیره، مشاور مدیر عامل و مدیرکل حوزه ریاست

۳۴۴۳۸۰۰۴

۶۰۰۳

۳۴۴۳۸۰۰۶

طبقه ششم

ساختمان اداری

۲

آقای امین افقی

عضو موظف هیات مدیره، مدیر روابط عمومی وامور بین الملل

۳۴۴۳۸۱۴۶

۵۰۳۴

۳۴۴۳۸۰۰۶

طبقه پنجم

ساختمان اداری

۳

آقای هرمز ربانی

عضو غیر موظف هیأت مدیره

۳۳۱۱۴۴۲۷

-

۳۳۱۱۰۸۱۰

-

-

۴

آقای رضا علی علیپور

مشاور اجرائی مدیر عامل

۴۴۴۵۳۰۰۲

۶۰۱۶

۳۴۴۳۸۰۰۶

طبقه ششم

ساختمان اداری

۵

آقای محمد مهدی قربانی

مشاور ارشد مدیر عامل

۳۴۴۳۸۰۰۵

۶۰۱۵

۳۴۴۳۸۰۰۶

طبقه ششم

ساختمان اداری

 

معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری

 

۶

آقای وحید طالب پور

عضو موظف هیات مدیره و معاون اقتصادی و سرمایه گذاری

۳۴۴۳۸۱۰۲

۴۴۴۵۳۰۱۷

۳۰۱۵

۳۴۴۳۸۰۰۶

طبقه سوم

ساختمان اداری

۷

آقای مختار گرشاسبی

مدیر توسعه تجارت

۴۴۴۵۳۰۱۴

۳۰۲۵

۳۴۴۳۸۰۰۶

طبقه سوم

ساختمان اداری

۸

آقای سیروس مرادی

رئیس اداره صادرات و واردات گمرگ در بندرانزلی

۳۴۴۳۷۵۲۰

۳۴۴۳۷۷۴۷

 

۱۲و ۱۱

--

--

حوزه بندری سازمان مستقر در گمرگ  بندر انزلی

۹

آقای جواد بامداد

رئیس اداره درب خروج( انبار گلشن)

۴۴۴۴۰۹۰۱

۴۴۴۴۱۸۰۰

--

۴۴۴۴۰۹۰۳

--

گمرگ سازمان مستقر در انبار گلشن

۱۰

آقای جواد بامداد

سرپرست مرکز شماره گذاری خودرو

۳۴۴۳۸۸۱۵

۳۴۴۳۸۸۱۶

--

۴۴۴۴۰۹۰۳

--

گمرگ سازمان در  گلشن

۱۱

آقای عباس قاسمی

رئیس اداره ارزیابی و تطبیق اسناد (حوزه کالای همراه مسافر)

۳۴۴۳۸۸۱۵

۳۴۴۳۸۸۱۶

--

۳۴۴۳۸۰۰۶

--

حوزه کالای همراه مسافر، مجتمع تجاری کاسپپین

۱۲

آقای حمید رضا علی اکبری

رئیس اداره بازبینی

 

 

 

طبقه همکف

شرکت توسعه گیلان

۱۳

آقای رضا قلی زاده

مدیرامور بازرگانی

۴۴۴۵۳۰۱۸

۳۰۳۲

۳۴۴۳۸۰۰۶

طبقه سوم

ساختمان اداری

۱۴

آقای جواد کشلی

مدیر سرمایه گذاری،بانک و بیمه

۴۴۴۵۳۰۳۴

۳۴۴۳۸۸۱۳

۳۰۱۹

۳۴۴۳۸۰۰۶

طبقه سوم

ساختمان اداری

۱۵

آقای هادی پنداشته

مدیر گسترش و تسهیل تولید و فناوری پیشرفته

۴۴۴۵۳۰۱۵

۳۰۰۶

۳۴۴۳۸۰۰۶

طبقه سوم

ساختمان اداری

۱۶

آقای احسان علیزاده

رئیس اداره ارزش کالا

 

 

 

طبقه همکف

شرکت توسعه گیلان

۱۷

خانم شیرین عشقی

رئیس اداره ثبت شرکتها

۴۴۴۵۳۰۱۶

۳۴۴۳۸۸۱۴

۳۰۰۲

۳۴۴۳۸۰۰۶

طبقه سوم

ساختمان اداری

 

معاونت فنی و زیر بنایی

۱۸

آقای رحیم شوقی

سرپرست معاونت فنی وزیربنایی

۴۴۴۵۳۰۲۱

۳۴۴۳۸۱۰۵

۲۰۱۵-۲۰۱۶

۳۴۴۳۸۰۰۶

طبقه دوم

ساختمان اداری

۱۹

آقای وحید مظاهری

قائم مقام معاونت فنی و زیربنایی و مدیر شهر سازی و معماری

۳۴۴۳۸۱۹۰

۱۲۱۱

۳۴۴۳۸۰۰۶

طبقه همکف

ساختمان اداری

۲۰

محمد تقی فلاح

سرپرست مدیریت امور فنی و زیربنایی

-----

۲۰۲۷

۳۴۴۳۸۰۰۶

طبقه دوم

ساختمان اداری

۲۱

آقای علی خطیبی

مشاور مدیر عامل در امور عمرانی و زیر بنایی، معاون امور بندری

۴۴۴۵۳۰۲۲

۴۴۴۵۳۰۲۵

۴۴۴۵۳۰۲۶

۲۰۲۷

۱۲۱۶

۳۴۴۳۸۰۰۶

 

طبقه دوم

 

ساختمان اداری

۲۲

آقای اکبر قاسم نژاد

مدیر امور شهری و روستایی

۴۴۴۵۳۰۲۷

۲۰۳۲

۳۴۴۳۸۰۰۶

طبقه دوم

ساختمان اداری

۲۳

آقای محمد قاضی پیرکوهی

مدیر اطلاعات جغرافیایی و املاک

۳۴۴۳۸۰۵۸

۴۴۴۵۳۰۱۹

۲۰۰۱

۳۴۴۳۸۰۰۶

طبقه دوم

ساختمان اداری

معاونت توسعه مدیریت

۲۴

آقای حسین خداشناس

 معاون توسعه مدیریت

۴۴۴۵۳۰۲۹

۴۰۱۴

۳۴۴۳۸۰۰۶

طبقه چهارم

ساختمان اداری

۲۶

آقای حسین خداشناس

سرپرست مدیریت امور مالی

۳۴۴۳۸۰۵۷

۵۰۲۳

۳۴۴۳۸۰۰۶

طبقه پنجم

ساختمان اداری

۲۷

بهروز علی نژاد

رئیس اداره درآمدها

۴۴۴۵۳۰۲۰

۵۰۱۶

۳۴۴۳۸۰۰۶

طبقه پنجم

ساختمان اداری

۲۸

آقای مهدی گلدوست

رئیس اداره فناوری

اطلاعات وارتباطات

۳۴۴۳۸۰۵۵

۴۰۳۴

۳۴۴۳۸۰۰۶

طبقه چهارم

ساختمان اداری

۲۹

آقای فرهاد بهمن آبادی

مدیر امور مجامع و حسابرسی داخلی

۴۴۴۵۰۲۸۷

۲۰۲۱

۳۴۴۳۸۰۰۶

طبقه دوم

ساختمان اداری

۳۰

آقای شاپور محمدی

مدیر پشتیبانی

۴۴۴۵۱۸۰۴

۴۰۱۱

۳۴۴۳۸۰۰۶

طبقه چهارم

ساختمان اداری

۳۱

آقای فردین اسلامی راد

مشاور مدیرعامل ، مدیر منابع انسانی، قائم مقام معاونت توسعه مدیریت

۴۴۴۵۳۰۱۱

۴۰۱۸

۳۴۴۳۸۰۰۶

طبقه چهارم

ساختمان اداری

۳۲

آقای مهدی جلیلی

رئیس اداره منابع انسانی

۴۴۴۵۳۰۱۲

۴۰۲۴

۳۴۴۳۸۰۰۶

طبقه چهارم

ساختمان اداری

معاونت فرهنگی ، اجتماعی  و گردشگری

۳۳

آقای مجید  فاتحی

معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری

۳۴۴۳۸۱۴۸

۱۰۲۰

۳۴۴۳۸۰۰۶

طبقه اول

ساختمان اداری

۳۴

آقای محمد صفری

سرپرست مدیریت امور اجتماعی، سلامت ، ورزش و جوانان

۴۴۴۵۰۰۴۹

۱۰۲۴

۳۴۴۳۸۰۰۶

طبقه اول

ساختمان اداری

۳۵

آقای مهدی کاظمیان

 

مدیر فرهنگی، هنری و آموزشی

۳۴۴۳۸۱۸۹

۱۰۱۱

۳۴۴۳۸۰۰۶

   طبقه اول

ساختمان اداری

۳۶

آقای سید فخرالدین حسینی

سرپرست مدیریت گردشگری

۳۴۴۳۸۱۴۷

۱۳۶۹

۳۴۴۳۸۰۰۶

طبقه اول

ساختمان اداری

۳۷

خانم معصومه شهبازی

 مدیر محیط زیست

۴۴۴۵۳۰۵۸

۱۰۲۷

۳۴۴۳۸۰۰۶

طبقه اول

ساختمان اداری

۳۸

آقای سید مجتبی

حسینی نسب

سرپرست واحد کار و خدمات اشتغال

۴۴۴۵۰۲۸۳

۱۰۱۰

۳۴۴۳۸۰۰۶

--

مجتمع  تجاری- اداری کاسپین

۳۹

آقای مهدی کوچکی

 مدیر غذا و دارو

--

--

۳۴۴۳۸۰۰۶

--

مجتمع تجاری-اداری کاسپین

اداره کل حراست

۴۰

آقای کریم نظری

مدیر کل حراست

۴۴۴۵۳۰۰۸

۵۰۳۰

۴۴۴۵۳۰۱۶

طبقه پنجم

ساختمان اداری

۴۳

آقای وحید خوش طینت

رئیس اداره حفاظت اراضی

۴۴۴۵۳۰۶۲

--

--

طبقه اول

ساختمان حراست فیزیکی

مدیریت های مستقل

۴۴

آقای امین افقی

مدیر روابط عمومی

وامور بین الملل

۳۴۴۳۸۱۴۶

۵۰۳۴

۳۴۴۳۸۰۰۶

طبقه پنجم

ساختمان اداری

۴۵

آقای محمد مهدی داداشی

مدیر حقوقی و امور قراردادها

۳۴۴۳۸۱۹۱

۵۰۰۱

۳۴۴۳۸۰۰۶

طبقه پنجم

ساختمان اداری

۴۶

آقای حسن کاظمی

 مدیر طرح و برنامه

۳۴۴۳۸۰۵۹

۴۰۳۱

۳۴۴۳۸۰۰۶

طبقه چهارم

ساختمان اداری

۴۷

خانم طیبه فروغی فر

رئیس اداره پیگیرهای ویژه

۴۴۴۵۳۰۰۵

۶۰۰۸

۳۴۴۳۸۰۰۶

طبقه ششم

ساختمان اداری

۴۸

آقای مهدی نجاری

مشاور مدیرعامل ومدیر کل نظارت و ارزیابی عملکرد 

۳۴۴۳۸۱۰۶

۵۰12

۳۴۴۳۸۰۰۶

طبقه پنجم

ساختمان اداری

۴۹

آقای علی مطهری

رئیس اداره پاسخگویی به شکایات

44055038

5011

۳۴۴۳۸۰۰۶

طبقه پنجم

ساختمان اداری

۵۰

آقای سید جواد موسویان

رئیس اداره آمار و مطالعات

 

۴۴۴۵۳۰۱۳

 

 

۴۰۳۲

 

۳۴۴۳۸۰۰۶

طبقه چهارم

 

ساختمان اداری

۵۱

خانم شیرین حقی

 

سرپرست دبیرخانه

۴۴۴۵۰۲۸۱

۴۴۴۵۳۰۴۷

۱۰۰۵

۳۴۴۳۸۰۰۶

طبقه اول

ساختمان اداری

۵۲

آقای سید مهدی کسایی

 مدیر مجتمع بندری کاسپین

 

۳۴۴۳۷۱۰۵

 

۱۴۰۰

 

۳۴۴۳۷۱۰۵

 

--

ساختمان برج

مراقبت دریایی

۵۳

سید جلیل موسوی زاده

سرپرست اداره امور خدمات بندری

۳۴۴۳۷۱۰۵

۱۴۰۰

۳۴۴۳۷۱۰۵

--

ساختمان برج

مراقبت دریایی

۵۴

آقای اسماعیل شجاعی

نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری توسعه انزلی (مرکز نمایشگاه ها و همایش ها)

           

۳۴۴۳۷۷۶۶

۳۴۴۳۸۰۵۶

--

۳۴۴۴۳۷۲۴۸

طبقه اول

مرکز نمایشگاه و همایش های منطقه

۵۵

آقای  صادق برزگر

سرپرست گمرگ ایران درمنطقه آزاد انزلی ( گلشن)

۳۴۴۳۷۷۷۱

--

۳۴۴۳۷۷۷۱

--

ساختمان گمرگ منطقه آزاد انزلی در گلشن

56

--

 

شماره تلفن های گویا

۳۴۴۳۷۶۷۱

۳۴۴۳۷۶۷۲

۴۴۴۵۳۰۳۱

۴۴۴۵۳۰۳۲

۴۴۴۵۳۰۳۳

۴۴۴۵۳۰۴۱

 

--

--

--

 

تاریخ بروزرسانی : 1396/11/15