پنج شنبه 3 اسفند 1402

مشخصات قراردادهای واگذاری زمین در سال ۹۴ شامل نام سرمایه گذار، قیمت و نحوه پرداخت و ساير شرايط

مشخصات قراردادهای واگذاری زمین در سال ۹۴ شامل نام سرمایه گذار، قیمت و نحوه پرداخت و ساير شرايط

مشخصات قراردادهای واگذاری اراضی در سال ۱۳۹۴ شامل مشخصات سرمایه گذار، قیمت و نحوه پرداخت، متراژ زمين، ساير شرايط....

ردیف

مشخصات سرمایه گذار

محل زمین

کد/آدرس نقشه زمین

شماره و تاریخ قرارداد

طرح سرمایه گذاری

متراژ زمین (مترمربع)

ارزش هر متر مربع(ریال)

نوع قرارداد

دوره ساخت

مبلغ اجاره (ریال)

مبلغ کل قرارداد زمین برای واگذاری قطعی(ریال)

وضعیت پروژه

توضیحات

۱

شرکت کارآمد گستر منطقه آزاد انزلی

شهرک صنعتی شماره ۲

 

 

 

۶۵۷۷/۱۰۰/۹۴

۱۱/۳/۹۴

 

 

 

صنعتی (تولید ادتیو مایع ترمز دات پنج به روش نانو - ادتیو ضد يخ ارگانيک - لانگ لايف به روش نانو)

۲۶/۱۹۱۱

۹۰۰,۰۰۰

فروش قطعی به شرط اجرا و تکمیل

۳۰۰ روز

_

۰۰۰/۱۳۴/۷۲۰/۱

در حال اخذ پروانه ساخت

این واگذاری در قالب الحاقیه قرارداد شماره ۲۹۲۹۷/۱۰۰/۹۳ مورخ ۲۶/۹/۹۳ می باشد . ضمناً  کل مبلغ به محض امضای قرارداد بصورت نقداً پرداخت گرديد .

۲

شرکت غواصی نگین خزر منطقه آزاد انزلی

نوار ساحلی جفرود

۳۵

۷۲۸۴/۱۰۰/۹۴

۱۹/۰۳/۹۴

کلوپ تفریحی آموزشی غواصی

۲۰۰

۲.۳۵۰.۰۰۰

اجاره ۱ ساله

۳ ماهه

اجاره سال اول ۲۵/۴ درصد ارزش زمین معادل ۰۰۸/۹۷۵/۱۹

-

بهره برداری

۳۵ درصد اجاره بها بصورت نقد به محض انعقاد قرارداد و مابقی طی ۴ فقره چک به فواصل سررسید سه ماهه پرداخت خواهد گردید .

۳

شرکت ایمن تجارت خزر منطقه آزاد انزلی

محدوده گمرکی گلشن

DP۳

۸۰۵۹/۱۰۰/۹۴

۲۵/۰۳/۹۴

احداث انبار سرپوشیده

۲۴۰۰

۱.۵۸۷.۵۰۰

اجاره ۲۱ ساله

۱ ساله

اجاره سال اول ۵/۳ درصد ارزش زمین معادل ۰۰۰/۳۵۰/۱۳۳ ریال و برای کل سال دوم  مبلغ ۸۸۴/۰۱۸/۱۵۱ ریال ، برای سال سوم مبلغ ۸۹۶/۰۲۸/۱۷۱ ريال ، براي کل سال چهارم مبلغ ۲۳۶/۶۹۰/۱۹۳ ريال و براي کل سال پنجم نيز  مبلغ ۲۰۴/۳۵۴/۲۱۹ ريال که در مجموع اجاره بهاي ۵ سال مبلغ ۲۲۰/۴۴۲/۸۶۸ ريال مي باشد .

-

در حال ساخت

۴۰ درصد اجاره بها کل ۵ سال اول به محض انعقاد قرارداد و مابقی ۳ ماه از ابلاغ قرارداد  طی ۲۰ قسط مساوی به فواصل سه ماهه  که در ابتدای هر سال طی ۴ فقره چک پرداخت خواهد گرديد . ضمناً به استناد بند ۲-۳-۶- دستورالعمل اجرايي نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري صنعتی ، اجاره بهای موضوع قرارداد در هر پنج سال یکبار متناسب با ارزش متعارف روز زمین تعدیل مي گردد .

۴

رضا ملاح فرقانی

محدوده گمرکی گلشن

DP۵

۸۶۷۴/۱۰۰/۹۴

۳۰/۰۳/۱۳۹۴

 

 

 

 

 

 

احداث انبار سرپوشیده

۲۴۰۰

۱.۵۸۷.۵۰۰

اجاره ۲۱ ساله

۱ ساله

اجاره سال اول ۵/۳ درصد ارزش زمین معادل ۰۰۰/۳۵۰/۱۳۳ ریال و برای کل سال دوم  مبلغ ۸۸۴/۰۱۸/۱۵۱ ریال ، برای سال سوم مبلغ ۸۹۶/۰۲۸/۱۷۱ ريال ، براي کل سال چهارم مبلغ ۲۳۶/۶۹۰/۱۹۳ ريال و براي کل سال پنجم نيز  مبلغ ۲۰۴/۳۵۴/۲۱۹ ريال که در مجموع اجاره بهاي ۵ سال مبلغ ۲۲۰/۴۴۲/۸۶۸ ريال مي باشد

.

-

 

 

 

 

در حال ساخت

۴۰ درصد اجاره بها کل ۵ سال اول به محض انعقاد قرارداد و مابقی ۳ ماه از ابلاغ قرارداد  طی ۲۰ قسط مساوی به فواصل سه ماهه  که در ابتدای هر سال طی ۴ فقره چک پرداخت خواهد گرديد . ضمناً به استناد بند ۲-۳-۶- دستورالعمل اجرايي نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي ، اجاره بهاي موضوع قرارداد در هر پنج سال يکبار متناسب با ارزش متعارف روز زمين تعديل مي گردد .

۵

شرکت بازرگانی پرهام کاسپین منطقه آزاد انرزلی

واقع در ضلع غربی ساختمان در حال احداث شرکت نوین بافان پرنگ در ضلع غربی  پارکینگ فاز سیاحت و تجارت منطقه

A۸-۲

۱۴۴۳۲/۱۰۰/۹۴

 

۲۱/۵/۱۳۹۴

احداث مرکز تجاری و فروشگاهی

۴۴/۲۸۱۱

۷.۰۰۰.۰۰۰

فروش قطعی به شرط اجرا و تکمیل

-

-

۰۰۰/۰۸۰/۶۸۰/۱۹

تهیه نقشه ها و اخذ پروانه ساخت

۵۰% از کل مبلغ قرارداد معادل ۰۰۰/۰۴۰/۸۴۰/۹ ریال بصورت نقد همزمان با امضای قرارداد و ما بقی طی  شش فقره چک به فواصل سررسید يکماهه  توسط شرکت به حساب سازمان پرداخت مي گردد .

۶

شرکت توسعه ی صنایع حلزون کاسپین منطقه آزاد انزلی

شهرک صنعتی شماره ۲

و

۱۴۵۴۱/۱۰۰/۹۴

 

 

۲۱/۵/۱۳۹۴

احداث واحد تولید و استخراج مواد موثر دارویی و بهداشتی حاصل از مخاط حلزون

۲۶/۳۸۵۶

۹۰۰,۰۰۰

فروش قطعی به شرط اجرا و تکمیل

-

-

۰۰۰/۶۳۴/۴۷۰/۳

تهیه نقشه ها و اخذ پروانه ساخت

۳۵% از کل مبلغ قرارداد معادل ۹۰۰/۷۲۱/۲۱۴/۱ ریال بصورت نقد همزمان با امضای قرارداد و ما بقی طی  چهار فقره چک به فواصل سررسید سه ماهه توسط شرکت به حساب سازمان پرداخت مي گردد .

۷

شرکت نماگران پرشین

فاز تجارت منطقه ضلع جنوبی مجتمع تجاری نمایشگاهی ستاره شمال

-

۱۵۴۵۷/۱۰۰/۹۴

۳۱/۵/۱۳۹۴

برپایی نمایشگاه مبلمان ، لوستر و دکوراسیون داخلی

۸۱/۲۰۰۵

-

اجاره ۱۵ روزه

-

-

-

برگزار گردید .

به محض امضاء قرارداد بصورت یکجا به سازمان پرداخت شد .

۸

سید محمد علی بطحائی

ضلع جنوبی مجتمع تجاری- نمایشگاهی کاسپین

فاز تجارت منطقه- ضلع جنوبی مجتمع تجاری- نمایشگاهی کاسپین

۱۹۲۲۰/۱۰۰/۹۴

۰۱/۰۷/۱۳۹۴

استقرار مولد برق گازسوز

۳۲

۵.۰۰۰.۰۰۰

اجاره ۵ ساله

۱ ساله

اجاره سال اول ۵/۴ درصد ارزش زمین معادل ۰۰۰/۲۰۰/۷ ریال و برای کل سال دوم با ۱۵ درصد افزایش نسبت به سال اول مبلغ ۰۰۰/۲۸۰/۸ ریال، براي سال سوم با ۱۵ درصد افزايش نسبت به سال دوم مبلغ ۰۰۰/۵۲۲/۹ ريال، براي کل سال چهارم با ۱۵ درصد افزايش نسبت به سال سوم مبلغ ۳۰۰/۹۵۰/۱۰ ريال و براي کل سال پنجم نيز با ۱۵ درصد افزايش نسبت به سال چهارم مبلغ ۸۴۸/۵۹۲/۱۲ ريال که در مجموع اجاره بهاي ۵ سال مبلغ ۱۴۸/۵۴۵/۴۸ ريال مي باشد.

-

در حال ساخت

۵۰ درصد اجاره بها کل ۵ سال اول به محض انعقاد قرارداد و مابقی طی ۴ فقره چک به فواصل سررسید ۳ ماهه پرداخت خواهد گردید.

۹

محمود فلاح زادگان بقرآباد

نوارساحلی فاز تجارت و گردشگری

نوارساحلی فاز تجارت و گردشگری در مجاورت مجموعه ورزشی ساحلی مرحوم قایقران

۲۲۴۶۸/۱۰۰/۹۴

۰۹/۰۸/۱۳۹۴

احداث فری سوئینگ

۷۸۰

۵.۷۴۰.۰۰۰

اجاره ۵ ساله

۵ ماهه

اجاره برای کل سال اول ۶/۳ درصد ارزش زمین معادل  مبلغ ۲۰۰/۱۷۹/۱۶۱ ریال، برای کل سال دوم با ۱۵ درصد افزایش نسبت به سال قبل معادل ۰۸۰/۳۵۶/۱۸۵ ريال، براي کل سال سوم با ۱۵ درصد افزايش نسبت به سال قبل معادل  ۴۹۲/۱۵۹/۲۱۳ ريال، براي کل سال چهارم با ۱۵ درصد افزايش نسبت به سال قبل معادل ۴۲۰/۱۳۳/۲۴۵ ريال و براي کل سال پنجم با ۱۵ درصد افزايش نسبت به سال قبل معادل ۴۳۶/۹۰۳/۲۸۱ ريال كه در مجموع اجاره بهاي ۵ سال مبلغ ۶۲۸/۷۳۱/۰۸۶/۱ ريال مي باشد.

 

-

در حال ساخت

۳۵ درصد آن معادل ۰۶۹.۸/۳۵۶/۳۸۰ ریال بصورت نقد همزمان با امضای قرارداد و ۶۵ درصد مابقی معادل ۵۵۸.۲/۳۷۵/۷۰۶ ریال، سه ماه پس از ابلاغ قرارداد طی ۲۰ قسط مساوي هر کدام به مبلغ ۷۷۷.۹۱/۳۱۸/۳۵ ريال به فواصل ۳ ماهه در ابتداي هر سال طي ۴ فقره چک توسط مستأجر پرداخت خواهد گرديد.

۱۰

شرکت دریا ایمن منطقه آزاد انزلی

شهرک صنعتی شماره ۲

و

۲۴۰۹۷/۱۰۰/۹۴

۲۴/۰۸/۱۳۹۴

واحد صنعتی تولید و مونتاژ ماشین های آبی و خاکي بصورت CKD و تجهیزات ایمنی کشتی و خدمات ایمني

۲/۱۱۸۳

۹۰۰.۰۰۰

فروش قطعی به شرط اجرا و تکمیل

۱۸ ماهه

-

۱.۰۶۴.۸۸۰.۰۰۰

در حال اخذ پروانه ساخت

۳۵ درصد آن معادل ۳۷۲.۷۰۸.۰۰۰ ریال بصورت نقد همزمان با امضای قرارداد و مابقی معادل ۶۵ درصد به مبلغ ۶۹۲.۱۷۲.۰۰۰ریال پس از ابلاغ قرارداد و طی ۴ فقره چک به فواصل سررسيد ۳ ماهه پرداخت خواهد گرديد.

 

 

 

۱۱

 

شرکت انبوه سازان زرین منطقه آزاد انزلی (سهامی خاص)

فاز تجارت و گردشگری سازمان ، روبروی برج مسکونی طاووس

قطعه A۱۰-۲

۲۹۹۶۹/۱۰۰/۹۴

۲۷/۱۰/۱۳۹۴

مشارکت در ساخت مجموعه مرکز تجاری

۲۲۰۰۰

۵۰۰,۸۱۲,۶

مشارکت با سازمان در ساخت  مرکز تجاری

۳ سال

-

 

تهیه نقشه و اخذ پروانه ساخت

باستناد صورتجلسه مورخ ۱۴/۰۸/۹۴ هیأت مدیره سازمان، از تمامی پروژه پس از اجرای کامل مطابق نقشه های تأييد شده، ۱/۲۸ درصد معادل ۱۱ باب غرفه تجاري به شماره هاي  ۸،۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۴، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵ و ۲۸ به متراژ ۸۵/۴۴۵۳ مترمربع مطابق نقشه پيوست و سهم شريک ۹/۷۱ درصد معادل ۱۵/۱۱۳۹۶ مترمربع غرفه تجاري است.

۱۲

شرکت تعاونی مسکن کارکنان منطقه آزاد انزلی

روستای جفرود پایین، جنب کارگاه تولیدی سنگ و بلوک

پلاک ۳۳۰ فرعی و مجزی شده از پلاک ۱۳۴ ذیل ثبت ۴۱۲۰، دفتر ۵۳/۵، صفحه ۸۵ واقع در قریه جفرود گلشن سنگ اصلی ۹ بخش ۵ گيلان

۲۹۳۶۵/۱۰۰/۹۴

۲۰/۱۰/۱۳۹۴

به عنوان معبر ورودی زمین تعاونی مسکن کارکنان

۳۸/۹۷۳

۲.۳۸۰.۰۰۰

انتقال و واگذاری زمین

-

-

۲.۳۱۶.۶۴۴.۴۰۰

-

۵۰ درصد آن معادل ۱.۱۵۸.۳۲۲.۲۰۰ ریال بصورت نقد همزمان با امضای قرارداد و مابقی معادل ۵۰ درصد به مبلغ ۱.۱۵۸.۳۲۲.۲۰۰ ریال پس از امضای قرارداد طي ۸ فقره چک به فواصل سررسيد ۳ ماهه توسط خريدار به حساب سازمان پرداخت مي گردد.

۱۳

آقایان مهدی تجفی مقدم نژاد و مجتبی نباتی حرفه

روستای گلشن

۳۱

۳۶۳۷۱/۱۰۰/۹۴

۲۶/۱۲/۱۳۹۴

ساختمان تجاری

۴۴۱

۰۰۰/۲۱۰/۱۰

فروش قطعی به شرط اجرا و تکمیل

۲۴ ماه

-

۰۰۰/۶۱۰/۵۰۲/۴

ابلاغ  قرارداد

۵۰ درصد آن معادل ۰۰۰/۳۰۵/۲۵۱/۲ ریال بصورت نقد همزمان با امضای قرارداد و مابقی  مبلغ  پس از امضای قرارداد و طی ۸ فقره چک به فواصل سررسيد ۳ ماهه مستنداً به ماده ۹ دستورالعمل اجرايي آيين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري صنعتی با اعمال نرخ سود تسهیلات بانکی در طول دوره نقسیط با نرخ سود تسهیلات ۲۰% ، معادل ۶۲۸/۸۴۸/۷۵۷/۲ ريال توسط طرف قرارداد به حساب سازمان پرداخت مي گردد.

 

تاریخ بروزرسانی : 1394/12/27