دوشنبه 3 مهر 1402

مشخصات قراردادهای واگذاری زمین در سال ۹۴ شامل نام سرمایه گذار، قیمت و نحوه پرداخت و ساير شرايط

مشخصات قراردادهای واگذاری زمین در سال ۹۴ شامل نام سرمایه گذار، قیمت و نحوه پرداخت و ساير شرايط

مشخصات قراردادهای واگذاری اراضی در سال ۱۳۹۴ شامل مشخصات سرمایه گذار، قیمت و نحوه پرداخت، متراژ زمين، ساير شرايط....

ردیف

مشخصات سرمایه گذار

محل زمین

کد/آدرس نقشه زمین

شماره و تاریخ قرارداد

طرح سرمایه گذاری

متراژ زمین (مترمربع)

ارزش هر متر مربع(ریال)

نوع قرارداد

دوره ساخت

مبلغ اجاره (ریال)

مبلغ کل قرارداد زمین برای واگذاری قطعی(ریال)

وضعیت پروژه

توضیحات

۱

شرکت کارآمد گستر منطقه آزاد انزلی

شهرک صنعتی شماره ۲

 

 

 

۶۵۷۷/۱۰۰/۹۴

۱۱/۳/۹۴

 

 

 

صنعتی (تولید ادتیو مایع ترمز دات پنج به روش نانو - ادتیو ضد يخ ارگانيک - لانگ لايف به روش نانو)

۲۶/۱۹۱۱

۹۰۰,۰۰۰

فروش قطعی به شرط اجرا و تکمیل

۳۰۰ روز

_