چهارشنبه 8 آذر 1402

مشخصات قراردادهای واگذاری اراضی در سال 1398 شامل مشخصات سرمایه گذار، قیمت و نحوه پرداخت، متراژ زمین، سایر شرایط....

برای دریافت فایل مشخصات قراردادهای واگذاری اراضی در سال 1398 شامل مشخصات سرمایه گذار، قیمت و نحوه پرداخت، متراژ زمین، سایر شرایط.... بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

قرادادهای واگذاری  زمین در سال 98 /userfiles/land-contract98.pdf


تاریخ بروزرسانی : 1399/04/14