دوشنبه 29 اسفند 1401

شخصات قراردادهای واگذاری اراضی در سال 1400 شامل مشخصات سرمایه گذار، قیمت و نحوه پرداخت، متراژ زمین، سایر شرایط..

 


تاریخ بروزرسانی : 1400/10/20