پنج شنبه 3 اسفند 1402

هزینه ثبت شرکتها و موسسات خارجی در سال 1401

ردیف

عوارض ثبت شرکتها و موسسات خارجی در سال 1401

مبلغ  سال 1401 (دلار)

1

تعیین نام ، تغییر نام ، و تمدید نام شرکتها و موسسات خارجی

100 دلار

2

ثبت شرکتها و موسسات خارجی

300 دلار

3

ثبت اشخاص حقیقی خارجی

200 دلار

4

ثبت شعبه شرکتها و موسسات خارجی

250 دلار

5

صدور / تمدید آگهی تغییرات و تصمیمات و انحلال شرکت ها و موسسات خارجی

200 دلار

6

پلمپ دفاتر تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی

200 دلار

7

آگهی کاهش و افزایش سرمایه شرکتها و موسسات خارجی

200 دلار

8

چاپ آگهی روزنامه رسمی برای شرکتهای خارجی

200 دلار

 

تاریخ بروزرسانی : 1401/01/30