چهارشنبه 1 خرداد 1398

اقدامات سازمان منطقه آزاد انزلی در راستاي بهبود فضاي کسب و كار در بندر انزلي

به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلي مهندس رضا مسرور رئيس هيات مديره و مديرعامل اين سازمان با بيان اينکه با اتخاذ سياست هاي جديد و اجراي برنامه هاي مختلف اين سازمان به دنبال رونق هرچه بيشتر بندر انزلي است افزود: با پيگيري هاي مستمر اين سازمان و همکاري مناسب اداره کل امور مالياتي استان گيلان موضوع معافيت ماليات بر ارزش افزوده براي انواع خدمات بندري، اپراتوری، تخلیه و بارگیری و سایر خدمات مترتب بر کالا و کشتي در محدوده بندري اين سازمان توسط اداره کل بنادر و دريانوردي استان گيلان به اجرا درآمده است و اين موضوع با استقبال فعالان اقتصادي در اين بندر مواجه شده است.

رییس هیات مدیره سازمان با اشاره به اينکه بندر انزلي در محدوده مصوب منطقه آزاد انزلي به عنوان تنها منطقه آزاد شمال کشور و حاشيه درياي خزر قرار گرفته تصريح کرد: تمام اهتمام و سعي اين سازمان بر اين است که با توسعه فضاي كسب و كار و ايجاد رونق اقتصادي و جذب هر چه بيشتر كالاي ورودي و خروجي و ايجاد مزيت هاي رقابتي با ساير بنادر در شرايط مناسب پيش رو كه خوشبختانه با رفع تحريم ها نيز همراه شده است، زمينه كاهش قيمت تمام شده ترخيص كالا از مسير منطقه بعمل آيد تا اين بندر به رونق بيشتري دست يابد.

مهندس مسرور در ادامه افزود: علاوه بر اعمال معافیت مالیات بر ارزش افزوده برخدمات بندری، موضوع کاهش عوارض سازمان تا سقف نیم درصد ارزش سيف کالا و قبول ضمانتنامه بانکي به جاي نقدينگي بابت عوارض سازمان و قابل معامله بودن قبوض انبار صادره از ديگر مزيت هايي است که اين سازمان در راستاي تحقق اين هدف مهم در محدوده بندري به انجام رسانده است و علاوه بر آن با اعمال قوانين مناطق آزاد در اين حوزه، شاغلين و كاركنان آن پس از ثبت و اخذ مجوز فعاليت از اين سازمان، از معافيت هاي مالياتي ۲۰ساله بر در آمد برخوردار شده اند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی تصریح کرد: از طرف دیگر امکان فعاليت و ثبت شرکت و سرمايه گذاري با مالکيت يا مشاركت سهام ۱۰۰ درصد خارجي در اين منطقه براي سرمايه گذاران فراهم شده و كليه سرمايه گذاران، تجار، بازرگانان و فعالين اقتصادي در كشور و خارج از كشور مي توانند از اين مشوقها و ظرفيت هاي اين مجموعه اقتصادي در شمال كشور بهره مند گردند.

وی در ادامه به ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری و جذب کالا در مجموعه معاونت اقتصادي و سرمايه گذاري سازمان براي فعاليتهاي سرمايه گذاري و واردات و صادرات کالا در محدوده بندري اشاره نمود و عنوان کرد: طرح هاي سرمايه گذاري و همچنين طرح هاي تجاري مرتبط با توسعه فعاليت هاي واردات و صادرات در اين بندر در کوتاه ترين زمان ممكن توسط مجموعه معاونت اقتصادي و سرمايه گذاري سازمان مورد رسيدگي و اظهار نظر قرار مي گيرند تا بدين سبب زمينه فعاليت و رونق بيشتر اين بندر فراهم آيد.

شایان ذکر است علاوه بر مزیت های فوق، نزدیکي محدوده بندري منطقه به بنادر شمالي درياي خزر و بنادر اروپايي از طريق رودخانه ولگا، نزديکي به پايتخت و مراکز قطب هاي صنعتي و جمعيتي كشور بعنوان مراكز توليد و مصرف، واقع شدن در مسير كريدور شمال – جنوب (نستراک)، برخورداری از آب و هوای معتدل، وجود گمرک انزلی بعنوان گمرک الکترونیكي كشور، وجود زيرساخت هاي بندري از جمله اسكله و تجهيزات مدرن تخليه و بارگيري و انبارهاي سرپوشيده، روباز، سيلو و ساير مزيت هاي تجاري بر كالا و كشتي، اين محدوده بندري منطقه آزاد انزلي را متمايز از ساير بنادر كشور و حتي بنادر حاشيه درياي خزر نموده است.


تاریخ بروزرسانی : 1394/11/06