یکشنبه 26 فروردین 1403

مشخصات قراردادهای واگذاری اراضی در سال1402- 1401 شامل مشخصات سرمایه گذار، قیمت و نحوه پرداخت، متراژ زمین، سایر شرایط


تاریخ بروزرسانی : 1402/11/01