دوشنبه 3 مهر 1402

منطقه آزاد انزلی و محدوده آن

منطقه آزاد انزلی و محدوده آن در ابتدای تاسیس

منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی به موجب ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی آبادان و خرمشهر ، جلفا و بندر انزلی ( مصوب ۲۳/۶/۱۳۸۲ مجلس ) که اشعار می دارد " محدوده ای از منطقه شهرستانهای آبادان و خرمشهر و محدوده ای از شهرستانهای جلفا و بندر انزلی که هیات وزیران تعیین می کند به عنوان مناطق آزاد تجاری – صنعتی شناخته می شود . که این مناطق در کلیه امور بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن اداره خواهند شد " ایجاد گردید .
اساسنامه سازمان در مورخ ۴/۵/۱۳۸۳ به تایید هیات محترم دولت رسیده و نقشه محدوده در تاریخ ۸/۳/۱۳۸۴ ابلاغ گردیده است . بنابراین سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی سازمانی نوپاست که عملاً از اواخر سال ۸۴ فعالیتهای خورا بر اساس این قانون شروع کرده است . منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی اهدافی همچون ، عمران و آبادانی و ارایه خدمات عمومی ، رشد و توسعه اقتصادی ، جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی ، ایجاد اشتغال سالم و مولد ، تنظیم بازار کار و کالا ، تشویق تولید و صادرات کالا ، ورود و حضور فعال در بازارهای منطقه ای و جهانی ، جذب فناوریهای جدید و انتقال علم و دانش فنی به عوامل تولید داخلی همسو با توسعه علمی و فناوری جهان ، تسریع در فرآیندهای تجاری و اقتصادی و فناوری را با ایجاد بستر مناسب جهت انجام آزمایشی طرحها و تعمیم آن به سراسر کشور که رسالت تعامل فعال با جهان ، منطبق با اسناد چشم انداز بیست ساله کشور را دنبال می کند .
این منطقه شامل محدوده ای از شهرستان انزلی به مساحت تقریبی ۳۲۰۰ هکتار خشکی و تا عمق دو کیلومتر از آبهای ساحلی محدوده می شد . محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی ( به غیر از محدوده بندری ) از غرب به اراضی نیروی دریایی و محدوده روستای طالب آباد و از سوی شرق به روستای چپرپرد پایین منتهی می شود .
که در سه محدوده جدا از هم به شرح ذیل در نظر گرفته شده است که هر یک پتانسیل خاص خود را دارند . این سه محدوده عبارتند از : - ناحیه گلشن و فاز تجارت به مساحت ۲۰۹۱ هکتار که شامل اراضی مناسب طبیعی ، با تراکم جمعیت پایین و مناطق مسکونی ، کمترین مقدار زمین جهت شالی کاری ، دسترسی به سواحل مناسب و وجود اماکن و تاسیسات تفریحی و توریستی منطقه

- شهرک صنعتی حسن رود و ناحیه اطراف آن به مساحت ۹۴۶ هکتار که شامل شهرک صنعتی ، اراضی منابع ملی و مجاور تالاب می باشد .

- محدوده بندری منطقه آزاد انزلی به مساحت ۱۰۶ هکتار ، که این امر مطلوبیت وجاذبه های منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی را برای ارائه تسهیلات در زمینه تخلیه و بارگیری و سایر امور ، ارتقا داده است .

افزایش محدوده منطقه آزاد انزلی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳

 

با پیگیریهای صورت گرفته از سوی سازمان منطقه آزاد انزلی؛ بنا بر تصویب نامه وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی که به تأیید ریاست محترم جمهور رسید بنا بر پیشنهاد دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندرانزلی ـ مصوب ۱۳۸۲ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۵/۶/۱۳۹۲ محدوده منطقه آزاد انزلی گسترش یافت:

 

۱ـ محدوده‌ای به مساحت (۶۴۸۹) هکتار مشتمل بر محدوده‌های زیر به شرح نقشه پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، به محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی الحاق می‌شود:

الف ـ محدوده‌ای به مساحت (۵۵۷۸) هکتار از شمال به طول (۲۱۹۰۵) متر به دریا، از جنوب به طول (۲۹۰۵۲) متر به اراضی محدوده شهرستان رشت، از غرب به طول (۳۳۵۰) متـر به مـحدوده فـعلی منطقه آزاد تـجاری ـ صنعتی انزلی و از شـرق بـه طول (۶۱۸۱) متر به رودخانه سفیدرود واقع در شرق محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی.

ب ـ محدوده‌ای به مساحت (۴۰۸) هکتار از شمال به طول (۵۷۰۷) متر به دریا، از جنوب به طول (۱۱۵۰) متر به اراضی روستای طالب‌آباد شهرستان بندرانزلی، از شرق به طول (۵۴۶) متر به محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی و از غرب به طول (۱۳۸۶) متر به کانال طالب‌آباد انزلی.

ج ـ جمع مساحت افزایش داده شده در جنوب منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی بابت اصلاح محدوده مصوب فعلی جنوباً به کنار گذر امامزاده هاشم به انزلی به مساحت (۲۸۰) هکتار و مساحت دریایی به عمق (۲) کیلومتر از محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی در محل روستای چپرپرد تا رودخانه سفیدرود.

۲ـ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی موظف به تهیه طرح جامع محدوده یادشده با در نظر گرفتن گرایش‌های غالب منطقه و ارایه آن به دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی می‌باشد.

۳ـ سازمان مذکور موظف به رعایت الزامات زیست محیطی در محدوده یادشده می‌باشد.

درنتیجه محدوده منطقه آزاد انزلی از ۳۲۰۰ هکتار به بیش از ۹۴۰۰ هکتار افزایش یافت.

اصلاح محدوده منطقه آزاد انزلی در مرداد ۱۳۹۶

هیات وزیران در جلسه ۲۱/۳/۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۵۵۱/۱۰/۹۶۲ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۶ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری –صنعتی آبادان ، خرمشهر ، جلفا و بندر انزلی مصوب ۱۳۸۲ تصویب کرد :

۱-    محدوه منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی به مساحت (۸۶۰۹) هکتار مشتمل بر محدوده های زیر به شرح نقشه پیوست که تایید شده به مهر هیات دولت است اصلاح می شود:

الف- شمالا بطول (۳۳) کیلومتر متصل به دریای خزر

ب: غربا بطول(۵/۱) کیلومتر متصل به کانال طالب آباد .

پ : جنوبا بطول (۴۴) کیلومتر متصل به گذرگاه امام زاده هاشم به انزلی و عوارض طبیعی و مصنوع واقع در جنوب محدوده.

ث- شرقا بطول (۴) کیلومتر متصل به رودخانه سفید رود و پارک ملی بوجاق .

۲-     سازمان منطقه آزاد  تجاری – صنعتی انزلی موظف است طرج جامعه محدوده یاد شده را با در نظر گرفتن گرایشهای غالب منطقه با رعایت قوانین و مقررات مربوط به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد  و ویژه اقتصادی ارائه کند.

۳-    سازمان مذکور موظف به رعایت الزامات زیست محیطی و حفظ کاربری اراضی کشاورزی بویژه اراضی شالیکاری در محدوده منطقه یاد شده می باشد.  

 

در نتیجه محدوده سازمان از (۹۴۰۰) هکتار  به  (۸۶۰۹) هکتار کاهش پیدا کرد .

نقشه محدوده منطقه پس از اصلاحات در مرداد ۱۳۹۶


تاریخ بروزرسانی : 1397/02/04