پنج شنبه 3 اسفند 1402

مدارک مورد نیاز جهت نقل و انتقال خودرو با پلاک منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی

مدارك مورد نیاز برای نقل وانتقال خودرو

  1. اصل وكالت محضری فروشنده و یا حضور فروشنده
  2. اصل تعهدنامه محضری عدم خروج از محدوده مصوب تردد خودرو و GPS  (خریدار)
  3. برگه عدم خلافی صادر شده  توسط پلیس رهگشا مستقر در همین مركز
  4. اصل شناسنامه وكارت ملی خریدار
  5. اصل مدارك خودرو(سند مالكیت وسیله نقلیه- پروانه تردد-كارت خودرو)
  6. احراز محل سكونت(اجاره نامه یا سندمنزل + فیش برق)
  7. پرداخت هزینه نقل و انتقال  بمبلغ 7500000 ریال
  8. معاینه فنی خودروهای مدل 2014 و پایین تر
  9. انجام تضامین بیمه ای عدم خروج از محدوده مصوب تردد در شركت های بیمه مستقر در سایت خودرو و حضور ضامنین

تاریخ بروزرسانی : 1398/04/09