چهارشنبه 1 بهمن 1399

مشخصات قراردادهای واگذاری اراضی در سال 1399 شامل مشخصات سرمایه گذار، قیمت و نحوه پرداخت، متراژ زمین، سایر شرایط....

برای دریافت فایل مشخصات قراردادهای واگذاری اراضی در سال 1399 شامل مشخصات سرمایه گذار، قیمت و نحوه پرداخت، متراژ زمین، سایر شرایط.... بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

قرادادهای واگذاری  زمین در سال 99 /userfiles/Zamin-99.pdf


تاریخ بروزرسانی : 1399/04/26