یکشنبه 10 فروردین 1399

تمدید سالیانه پروانه گمرکی خودروهای منطقه آزاد انزلی

تمدبد سالیانه پروانه گمرکی خودروهای منطقه آزاد انزلی
قابل توجه دارندگان خودرو با پلاک منطقه آزاد انزلی برای تمدید سالیانه پروانه گمرکی خودرو
باطلاع کلیه دارندگان خودرو با پلاک منطقه آزاد انزلی می رساند جهت تمدید سالیانه پروانه گمرکي خودرو ازاين پس مي توانند به نمايندگي گمرک منطقه آزاد انزلي مستقر در رشت به آدرس : رشت - ميدان لاکاني- فاز يك بلوار ضيابري - بعد بريدگي دوم - ساختمان ستاره شهر- طبقه سوم مراجعه نمايند.

شماره تلفن: ۴-۰۱۳۳۳۲۳۷۴۲۳

تاریخ بروزرسانی : 1394/07/22